Rejestracja Konta Klienta

 Status Konta Klienta

Rejestruję się jako:  Firma                          Osoba prywatna  

 Dane identyfikacyjne Abonenta

Imię i nazwisko: np. Marcin Kowalski
Ulica i nr domu: np. ul. Długa 1
Kod pocztowy: np. 11-234
Miejscowość: np. Kraków
 
Telefon kontaktowy: np. 501205306
 Aktywuję bezpłatne monity sms

 Dane Konta Klienta

Adres e-mail logowania: np. email@email.pl
Hasło dostępu: mini. 6 znaków
Powtórzenie hasła:  

 Regulaminy

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z regulaminem świadczonych usług oraz akceptuje jego postanowinia w całości
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości e-mail odnośnie wszelkich faktur oraz udostępnianiu faktur vat w pliku .pdf lub na dostarczanie faktur vat pocztą polską po stosownym złożonym zamówieniu.
Na podstawie ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MasterNET.pl Szczepanik Adrian, 31-625 Kraków, moich danych osobowych w celu wykonania zawartej umowy. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/a, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest MasterNET.pl Szczepanik Adrian, os. Piastów 56B/36, 31-625 Kraków, NIP: 945-199-42-89
czytaj dalej..

 Dodatkowe informacje

  Ewentualne inne dane do korespondencji uzupełnisz po zalogowaniu się do panelu Klienta - Dane Konta Klienta i FV
Skąd wiesz o MasterNET.pl?:

 

Akceptujemy:

MasterNET.pl